Algorytmizacja i wstępna programowa realizacja na komputerze Odra 1300 przykładowego prognozującego automatu rozgrywającego dla prognozowania rozwoju kadry naukowej

Type
Urszula Markowska-Kaczmar
Urszula Markowska-Kaczmar
Full Professor

Urszula Markowska-Kaczmar is an associate professor of the Wroclaw University of Science and Technology, at the Computational Intelligence Department.