Model formalny procesu prognozowania zachowania systemu cybernetycznego na przykladzie parametrycznego systemu operacyjnego

Type
Urszula Markowska-Kaczmar
Urszula Markowska-Kaczmar
Full Professor

Urszula Markowska-Kaczmar is an associate professor of the Wroclaw University of Science and Technology, at the Computational Intelligence Department.