Komunikacja i synchronizacja w systemie rozproszonym w lokalnej sieci komputerowej NETEX

Publication
Techniki i metody rozproszonego przetwarzania danych. Cz. 3. Pr. zbior. pod red. Mieczysława Bazewicza.
Jerzy Sas
Jerzy Sas
Associate Professor

My research interests include Social Network Anaysis and …..