Analiza mozliwosci zastosowan metod eksperymentalnych dla potrzeb identyfikacji i rozpoznawania

Type
Jerzy Sas
Jerzy Sas
Associate Professor

My research interests include Social Network Anaysis and …..