Analiza wybranych przypadków sterowania, identyfikacji i rozpoznawania dla potrzeb opracowania koncepcji odpowiedniego systemu ekspertowego

Type
Jerzy Sas
Jerzy Sas
Associate Professor

My research interests include Social Network Anaysis and …..