Metody rozpoznawania z równoczesnym wykorzystaniem reprezentacji wiedzy i materiału empirycznego dla wybranych przypadków

Type
Jerzy Sas
Jerzy Sas
Associate Professor

My research interests include Social Network Anaysis and …..