Niekonwencjonalne metody rozpoznawania w komputerowo wspomaganej diagnostyce medycznej

Publication
Informatyka
Jerzy Sas
Jerzy Sas
Associate Professor

My research interests include Social Network Anaysis and …..