Projekt i dokumentacja modułu FINANSE w mikrokomputerowym systemie zarządzania wydawnictwami ciągłymi SMAC

Type
Przemysław Kazienko
Przemysław Kazienko
Full Professor

My recent research interests include deep machine learning, affective computing and emotion recognition from physiological signals, wearable-based solutions, human-centred NLP, social network and social media analysis, sentiment analysis.