Automatyczne modelowanie semantyki zdań twierdzących języka polskiego

Maciej Piasecki
Maciej Piasecki
Associate Professor

My research interests include Social Network Anaysis and …..