Automatyczne modelowanie semantyki zdań twierdzących języka polskiego

Publication
Język i technologia. [Red.] Zygmunt Vetulani, Witold Abramowicz, Grażyna Vetulani.
Maciej Piasecki
Maciej Piasecki
Associate Professor

My research interests include Social Network Anaysis and …..