Koncepcja modelu dla obiektowej bazy danych

Publication
Informatyka
Maciej Piasecki
Maciej Piasecki
Associate Professor

My research interests include Social Network Anaysis and …..