Wybrane aspekty modelu danych w systemach multimedialnych

Publication
Systemy czasu rzeczywistego ‘96. Materiały konferencyjne III Konferencji Systemów Czasu Rzeczywistego, Szklarska Poręba, 10-13 września 1996.
Maciej Piasecki
Maciej Piasecki
Associate Professor

My research interests include Social Network Anaysis and …..