Metoda parsingu częściowego w komputerowej akwizycji wiedzy dla zadań diagnostyki medycznej

Publication
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. X Krajowa konferencja naukowa. PAN Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, [PAN] Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, [PAN] Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki, Warszawa, [4-6] grudzień 1997. T. 2. Sekc. 4. Biomechanika. Sekc. 5. Informatyka medyczna. Sekc. 6. Sieci neuronowe
Maciej Piasecki
Maciej Piasecki
Associate Professor

My research interests include Social Network Anaysis and …..

Jerzy Sas
Jerzy Sas
Associate Professor

My research interests include Social Network Anaysis and …..