Wybrane problemy wyszukiwania informacji w sieci Internet

Publication
IV Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Materiały konferencyjne, Zakopane, 2-5 września 1997.
Przemysław Kazienko
Przemysław Kazienko
Full Professor

My recent research interests include deep machine learning, affective computing and emotion recognition from physiological signals, wearable-based solutions, human-centred NLP, social network and social media analysis, sentiment analysis.