Some aspects of semantic representation of Polish determiners

Publication
Technologia mowy i języka. Red. Wiktor Jassem, Czesław Basztura, Krzysztof Jassem. T. 2. Atrykuły, sprawozdania, opisy.
Maciej Piasecki
Maciej Piasecki
Associate Professor

My research interests include Social Network Anaysis and …..