Wykorzystanie sieci neuronowych w procesie pozyskiwania wiedzy

Publication
Pozyskiwanie wiedzy z baz danych. Materiały na konferencję naukową, Rzeczka, 8-10 maja 1998
Urszula Markowska-Kaczmar
Urszula Markowska-Kaczmar
Full Professor

Urszula Markowska-Kaczmar is an associate professor of the Wroclaw University of Science and Technology, at the Computational Intelligence Department.