Zarys obiektowej metodologii analizy i projektowania multimedialnego interfejsu użytkownika

Publication
Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. [I Krajowa konferencja]. Materiały konferencyjne, [Wrocław, 17-18 września 1998]
Maciej Piasecki
Maciej Piasecki
Associate Professor

My research interests include Social Network Anaysis and …..