Koncepcja obiektowego modelu znaczenia polskiej frazy nominalnej

Publication
Post Scriptum
Maciej Piasecki
Maciej Piasecki
Associate Professor

My research interests include Social Network Anaysis and …..