Analiza możliwości zastosowania metodologii obiektowych do projektowania prezentacji multimedialnych

Publication
Systemy czasu rzeczywistego ‘99. Materiały konferencyjne VI Konferencji Systemów Czasu Rzeczywistego, Zakopane, 27-30 września 1999.
Maciej Piasecki
Maciej Piasecki
Associate Professor

My research interests include Social Network Anaysis and …..