Grupowanie dokumentów hipertekstowych na podstawie drzewa maksymalnych przepływów (praca doktorska)

Type
Przemysław Kazienko
Przemysław Kazienko
Full Professor

My recent research interests include deep machine learning, affective computing and emotion recognition from physiological signals, wearable-based solutions, human-centred NLP, social network and social media analysis, sentiment analysis.