Pozyskiwanie symbolicznej wiedzy z sieci neuronowych

Publication
Pozyskiwanie wiedzy z baz danych. Materiały na konferencję, Turawa, 19-21 maja 2000
Urszula Markowska-Kaczmar
Urszula Markowska-Kaczmar
Full Professor

Urszula Markowska-Kaczmar is an associate professor of the Wroclaw University of Science and Technology, at the Computational Intelligence Department.