Zastosowanie języka UML do modelowania mechanizmów synchronizacji prezentacji multimedialnej

Publication
Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. [II Krajowa konferencja]. Materiały konferencyjne, [Wrocław, 18-19 września 2000]
Maciej Piasecki
Maciej Piasecki
Associate Professor

My research interests include Social Network Anaysis and …..