Algorytmy segmentacji obrazów medycznych z wykorzystaniem rozmytej relacji równoważności

Type
Martin Tabakov
Martin Tabakov
Associate Professor

My research interests include Medical Image processing and Analysis, Applications of AI techniques in Medicine, Fuzzy Systems, Fuzzy Reasoning.