Kompozycyjne podejście do modelowania znaczenia tekstu

Publication
Sztuczna inteligencja. Materiały V konferencji naukowej nt. Sztuczna inteligencja. SzI-17 ‘2002 (badania - zastosowania - rozwój), [Siedlce], 25-26 września 2002.
Maciej Piasecki
Maciej Piasecki
Associate Professor

My research interests include Social Network Anaysis and …..