Zrozumieć sieć neuronową, czyli o metodach pozyskiwania reguł z wytrenowanych sieci neuronowych

Publication
Pro Dialog
Urszula Markowska-Kaczmar
Urszula Markowska-Kaczmar
Full Professor

Urszula Markowska-Kaczmar is an associate professor of the Wroclaw University of Science and Technology, at the Computational Intelligence Department.