IDS - systemy wykrywania włamań :Cz. 1. Rodzaje i objawy włamań. Zadania i budowa systemów IDS

Publication
IT FAQ
Przemysław Kazienko
Przemysław Kazienko
Full Professor

My recent research interests include deep machine learning, affective computing and emotion recognition from physiological signals, wearable-based solutions, human-centred NLP, social network and social media analysis, sentiment analysis.