Algorytm genetyczny z optymalizacją wielokryterialną w sensie Pareto w pozyskiwaniu reguł z sieci neuronowej

Publication
Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, [Kule k. Częstochowy, 13-15 maja 2004]
Urszula Markowska-Kaczmar
Urszula Markowska-Kaczmar
Full Professor

Urszula Markowska-Kaczmar is an associate professor of the Wroclaw University of Science and Technology, at the Computational Intelligence Department.