Selektywne wprowadzenie do semantyki formalnej

Publication
Kognitywistyka - o umyśle umyślnie i nieumyślnie. Pod red. J. Szymanika, M. Zajenkowskiego.
Maciej Piasecki
Maciej Piasecki
Associate Professor

My research interests include Social Network Anaysis and …..