Sieci neuronowe w automatycznym rozpoznawaniu mowy

Publication
Sieci neuronowe w zastosowaniach. Praca zbiorowa pod red. U. Markowskiej-Kaczmar, H. Kwaśnickiej.
Urszula Markowska-Kaczmar
Urszula Markowska-Kaczmar
Full Professor

Urszula Markowska-Kaczmar is an associate professor of the Wroclaw University of Science and Technology, at the Computational Intelligence Department.