Wykorzystanie technik teleinformatycznych dla zwiększenia efektywności służby zdrowia na Dolnym Śląsku

Publication
Metody elektronicznej identyfikacji. Wpływ na obrót gospodarczy i rozwój e-społeczeństwa na Dolnym Śląsku, Wrocław, [29] listopad 2006.