Ochrona prywatności w systemach RFID

Publication
Zagadnienia bezpieczeństwa w systemach informacyjnych : praca zbiorowa