Cele i zadania lingwistyki informatycznej

Publication
Metodologie językoznawstwa : współczesne tendencje i kontrowersje
Maciej Piasecki
Maciej Piasecki
Associate Professor

My research interests include Social Network Anaysis and …..