Automatyczne wydobywanie wiedzy o semantyce języka naturalnego z korpusów tekstu

Publication
Metodologie językoznawstwa : filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka
Maciej Piasecki
Maciej Piasecki
Associate Professor

My research interests include Social Network Anaysis and …..