Indeksowanie obiektów wielowymiarowych

Publication
Człowiek - cywilizacja - przyszłość. IV Konferencja Naukowa Studentów. Referaty, Wrocław, 22-24 maja 2006. T. 1.
Piotr Bródka
Piotr Bródka
Associate Professor

My research interests include Complex Network Anaysis and Spreading Proceses in Complex Networks