Analizy wielowymiarowe OLAP serwera Politechniki Wrocławskiej

Publication
Człowiek - cywilizacja - przyszłość. V Konferencja Naukowa Studentów. Referaty, Wrocław, 21-23 maja 2007. T. 1.
Piotr Bródka
Piotr Bródka
Associate Professor

My research interests include Complex Network Anaysis and Spreading Proceses in Complex Networks