Opis relacji leksykalno-semantycznych w Słowosieci 2.0 :

Type
Maciej Piasecki
Maciej Piasecki
Associate Professor

My research interests include Social Network Anaysis and …..