Model struktury semantycznej polskich wielowyrazowych jednostek leksykalnych w perspektywie ich opisu za pomocą wordnetu

Type
Maciej Piasecki
Maciej Piasecki
Associate Professor

My research interests include Social Network Anaysis and …..