Sposób wspomagania procesu dokonywania zakupów przez osoby niepełnosprawne i układ do dokonywania zakupów przez osoby niepełnosprawne