Sposób przetwarzania danych i układ do przetwarzania danych.

Maciej Zięba
Maciej Zięba
Associate Professor

Maciej Zięba is a research scientist at Tooploox and an Associate Professor at Wroclaw University of Science and Technology