Metaheurezy inspirowane zachowaniem nietoperzy, świetlików, kolonii chwastów i innych organizmów żywych

Publication
Metaheurystyki inspirowane naturą w zastosowaniach
Urszula Markowska-Kaczmar
Urszula Markowska-Kaczmar
Full Professor

Urszula Markowska-Kaczmar is an associate professor of the Wroclaw University of Science and Technology, at the Computational Intelligence Department.