Indukcja reguł dla danych niekompletnych i niezbalansowanych: modele klasyfikatorów i próba ich zastosowania do predykcji ryzyka operacyjnego w torakochirurgii

Publication
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia
Maciej Zięba
Maciej Zięba
Associate Professor

Maciej Zięba is a research scientist at Tooploox and an Associate Professor at Wroclaw University of Science and Technology