Słowosieć :polski wordnet : proces tworzenia tezaurusa

Publication
Polonica
Maciej Piasecki
Maciej Piasecki
Associate Professor

My research interests include Social Network Anaysis and …..