Zbadanie efektywności algorytmów rekomendacji biznesowych uwzględniających dodatkowe informacje o klientach i ich relacjach ze sprzedawcą w wirtualnej sieci sprzedaży

Type