Metoda kolaboratywnej rekomendacji opartej o sieć semantyczną

Publication
Interdyscyplinarność badań naukowych 2013 : praca zbiorowa
Krzysztof Rajda
Krzysztof Rajda
PhD Student

My research interests includes NLP and social media analysis.