Rozpoznawanie wyrażeń temporalnych i opisów sytuacji w dokumentach tekstowych dla języka polskiego

Type
Jan Kocoń
Jan Kocoń
Assistant Professor

My research interests include natural language processing, machine learning and deep language models.