Fine-grained named entity recognition for Polish using deep learning

Publication
Polskie Porozumienie na Rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji : 16-18.10.2019, Wrocław, Poland : conference proceedings.