Metoda pogłębionej analizy semantycznej w zadaniu wykrywania relacji semantycznych miedzy fragmentami tekstu w języku polskim

Type