Zastosowanie narzędzi GIS w analizie jakości powietrza atmosferycznego na terenie wybranego kampusu uczelni wyższej w Polsce

Publication
XI Konferencja Naukowa Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce : Zakopane, 22-25 październik 2019 r. : książka poszerzonych abstraktów
Piotr Szymański
Piotr Szymański
Associate Professor

Piotr Szymański is an assistant Professor at the Department of Artificial Intelligence at the Wrocław University of Science and Technology and a Machine Learning Engineer at Avaya. Professionally involved in data analysis, statistical reasoning, geospatial data science, natural language processing, machine learning and artificial intelligence techniques.