Skuteczność metod ewolucyjnych w rozwiązywaniu klasycznego problemu kolorowania grafu

Type