Analiza zmienności stężeń  pyłu PM2,5 na wybranych obszarach kampusu Politechniki Wrocławskiej podczas stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii ogłoszonych z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Publication
Aktualne trendy w ochronie powietrza i klimatu - kontrola, monitoring, prognozowanie i ograniczanie emisji : praca zbiorowa
Piotr Szymański
Piotr Szymański
Associate Professor

Piotr Szymański is an assistant Professor at the Department of Artificial Intelligence at the Wrocław University of Science and Technology and a Machine Learning Engineer at Avaya. Professionally involved in data analysis, statistical reasoning, geospatial data science, natural language processing, machine learning and artificial intelligence techniques.